Søknadskjema for Fjellhaug studentheim

Vennligst fyll ut alle felt som er obligatorisk. Søknader som ikke fylles ut riktig vil heller ikke bli tatt til betraktning

Personlige opplysninger


Gift
Ugift

Mann
Kvinne

Nåværende adresse

Hvilken skole skal du studere på?

Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Annen

Nærmeste pårørende

Noen vi kan kontakte dersom noe skjer mens du bor hos oss

Referanse

Skal kjenne søkeren godt, men ikke være i slekt

Kommentarer

Hvorfor søker du om studenthybel på Fjellhaug?

Har du noen form for funksjonshemming som krever spesiell tilrettelegging? Ja/Nei. Hvis Ja: spesifiser

Ja
Nei